Ondanks het feit dat deze website met grote zorgvuldigheid is gemaakt, is het mogelijk dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Buurtbusvereniging Ederveen-Overberg is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.
Wij zullen ons uiterste best doen de website up-to-date te houden. 
Wij zijn niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.

Hoe en wat bij het gebruik van deze website? Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de klanten en potentiële klanten. Hermes besteedt de uiterste zorg aan de juistheid van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen. Tevens aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens verstrekt door Hermes.

Auteursrecht voorbehouden
Niets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hermes openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio en/of televisie uitzending.

Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Als u meer informatie wilt, kunt u een e-mail sturen naar info@syntus.nl